Advisory Body

 • 1. Prof. Arvinder Singh
 • 2. Prof. B S Kaith
 • 3. Prof. N C Kothiyal
 • 4. Dr. H M Mittal
 • 5. Dr. Rohit Mehra
 • 6. Dr. Jyoti Bharj
 • 7. Dr. Praveen Malik
 • 8. Dr. Abhinav Pratap Singh
 • 9. Dr. Kiran Singh
 • 10. Dr. Vinod Ashokan
 • 11. Dr. Shishram Rebari
 • 12. Dr. Varun Sharma
 • 13. Dr. O P Verma
 • 14. Dr. Afzal Sikander
 • 15. Dr. Avtar Singh
 • 16. Dr. Karan veer
 • 17. Dr. Mahesh Kumar Sah
 • 18. HEP Group, Department of Physics
 • 19. Physical Science Society, Department of Physics, NIT JalandharVolunteers
Navdeep Kaur
Sarabjot Kaur
Monica
Yogesh Kumar
Jyoti
Satvir Kaur
Neetu Kanda
Rajesh Kumar
Sumit Yadav
Manpreet Kaur
Manisha Kumari
Sansar Chand
Proxy Kad
Shubham Sharma
Gagandeep Kaur
Ashwani Kumar Singh
Ankush
Aman Bhatia
Garima Chauhan
Nisha Chahal
Monika Bharti
Love Preet
Anshika Bansal
Tanisha
Umang Gupta
Priya
Nikita
Anupam Negi
Ravindra
Nishchey
Dhananjay
Smita